1. Bendra informacija
 2. Asmens duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 / EB (toliau – RODO) ir Asmens duomenų apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis.
  Ši politika taikoma svetainei www, veikiančiai adresu: rbk-group.pl. Svetainės operatorius ir asmens duomenų tvarkytojas yra: RBK Group Sp. z o.o., JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO g. 36/128, 30-110 KRAKOVAS, MAŁOPOLSKIE, +370 (632) 80 444 . Operatoriaus elektroninio pašto kontaktinis adresas: manager@rbk-group.pl Operatorius yra jūsų asmens duomenų tvarkytojas pagal duomenis, kuriuos dobrovoliškai pateikiate svetainėje straipsnis 6 GDPR. Svetainėje asmens duomenys, ty vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, įmonės pavadinimas, naudojami šiais tikslais: Klausimų, užklausų atsakymams Užsakytų paslaugų vykdymui Pasirinktos pasiūlymų ar informacijos pristatymui Svetainė vykdo vartotojų informacijos ir jų elgesio rinkimo funkcijas taip: Per dobrovoliškai pateiktus duomenis formose, kurie įtraukiami į operatoriaus sistemas. Įrenginiuose saugomų slapukų (sąlyginai vadinamų „slapukais“). 
  Apie būsimus ir galimus Privatumo politikos pakeitimus Administratorius paskelbs Svetainėje. Pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje momento. Naudojimasis Svetaine pasibaigus pakeitimų įvedimo laikotarpiui prilygsta sutikimui su pakeitimais.
 3. Operatoriaus naudojamos duomenų apsaugos metodai
  Prisijungimo vietos ir asmens duomenų įvedimo vietos yra apsaugotos perduodant sluoksniu (SSL sertifikatu). Dėl to asmens duomenys ir prisijungimo duomenys, įvesti svetainėje, yra šifruojami vartotojo kompiuteryje ir gali būti perskaityti tik paskirties serveriuose. Operatorius periodiškai keičia savo administracinius slaptažodžius. Svarbi duomenų apsaugos dalis yra reguliarus visų asmens duomenų tvarkymui naudojamo operatoriaus programinės įrangos atnaujinimas, ypač programavimo komponentų reguliarus atnaujinimas.
 4. Talpinimas
  Svetainė talpinama (techniškai palaikoma) operatoriaus serveriuose: cyberFolks.pl
 5. Jūsų teisės ir papildoma informacija apie duomenų naudojimo būdą
  Kai kuriomis situacijomis Administratorius turi teisę perduoti jūsų asmens duomenis kitiems gavėjams, jei tai yra būtina norint įvykdyti su jumis sudarytą sutartį arba įvykdyti Administratoriui tenkančias pareigas. Tai taikoma tokiems gavėjų grupėms: talpinimo įmonė kaip įgaliotasis tvarkytojas įgalioti darbuotojai ir bendradarbiai, kurie naudoja duomenis siekdami įgyvendinti svetainės veikimo tikslą įmonės, teikiančios rinkodaros paslaugas Administratoriui Jūsų asmens duomenys tvarkomi Administratoriaus, ne ilgiau nei būtina vykdyti veiksmus, susijusius su jais, nustatytus atskirais teisės aktais (pvz., apskaitos tvarkymas). Marketingo duomenys neturės būti tvarkomi ilgiau nei 3 metai. Slapukų pagalba surinkti duomenys gali būti saugomi iki slapukų failo galiojimo pabaigos, o dalis jų niekada nepasibaigia, todėl duomenų saugojimo laikas prilygs laikui, reikalingam Administratoriui su duomenų rinkimu susijusiems tikslams pasiekti. Jūs turite teisę reikalauti iš Administratoriaus: prieigos prie jūsų asmens duomenų jų taisymo trinti apriboti tvarkymą ir duomenų perkelimo, asmens duomenų tvarkymo kopija, informaciją apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, būti pamirštam. Jūs turite teisę prieštarauti dėl tvarkymo, nurodyto atžvilgiu, susijusio su asmens duomenų tvarkymu, siekiant įgyvendinti teisėtus Administratoriaus interesus, įskaitant profiliavimą, tačiau prieštaravimo teisė negalės būti įvykdyta, jei egzistuoja teisėti pagrindai tvarkyti, kurie yra viršesni už jūsų interesus, teises ir laisves, ypač nustatant, rengiant ar ginant reikalavimus. Administratoriaus veiksmams galite kreiptis į asmens duomenų apsaugos inspektorių Prezidentą, adresu Stawki g. 2, 00-193 Varšuva. Asmens duomenų pateikimas yra dobrovolinis, bet būtinas, norint naudoti Svetainę. Jums gali būti taikomos veiksmų, grindžiamų automatizuotu sprendimų priėmimu, įskaitant profiliavimą, siekiant teikti paslaugas pagal sudarytą sutartį ir vykdyti tiesioginę rinkodarą Administratoriaus. Asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šal, kaip Svetainėje informacija renkama formomis.
 6. Informacija formose
  Svetainė renka informaciją, kurią vartotojas savanoriškai pateikia, įskaitant asmens duomenis, jei jie yra pateikti. Svetainė gali įrašyti ryšio parametrų informaciją (laiko žymeklį, IP adresą). Svetainė, kai kuriuose atvejuose, gali įrašyti informaciją, kuri palengvina formoje pateiktų duomenų susiejimą su vartotojo el. pašto adresas, užpildančio formą. Tokiu atveju vartotojo el. pašto adresas atsiranda svetainės URL, kurioje yra forma. Formoje pateikti duomenys tvarkomi atsižvelgiant į konkretaus formos funkciją, pvz., kad būtų galima atlikti aptarnavimo prašymo procesą arba komercinę registraciją, pasirinkti paslaugas ir pan. Kiekvieną kartą kontekstas ir formos aprašymas aiškiai informuoja, ką jiems naudoti.
 7. Administratoro žurnalai
  Vartotojų elgesio informacija svetainėje gali būti registracija. Šie duomenys yra naudojami svetainės valdymui.
 8. Svarbios marketingo technikos
  Operatorius naudoja statistinę svetainės lankomumo analizę naudodamas Google Analytics (Google Inc., JAV). Operatorius nesiunčia asmens duomenų šios paslaugos teikėjui, o tik anonimizuotą informaciją. Paslauga remiasi slapukais, esančiais vartotojo pabaigoje. Dėl vartotojo pageidavimų informacijos, surinktos reklamos tinkluose, kurie naudoja Google, vartotojas gali peržiūrėti ir redaguoti informaciją, susijusią su slapukais, naudodamas šią priemonę: https://www.google.com/ads/preferences/ Operatorius naudoja remarketingo technikas, leidžiančias pritaikyti reklaminius pranešimus pagal vartotojo elgesį svetainėje. Tai gali sukelti įspūdį, kad vartotojo asmens duomenys yra naudojami jo stebėjimui, tačiau iš tikrųjų Operatorius neperduoda jokių asmens duomenų reklamos operatoriams. Technologinis šių veiksmų sąlyga yra įjungtas slapukų aptarnavimas. Operatorius naudoja sprendimą, leidžiantį stebėti vartotojų elgesį kurdami šiluminės žemėlapio vaizdus ir įrašant elgesį svetainėje. Šie duomenys anonimizuojami, prieš juos siunčiant paslaugos teikėjui, kad jis nežinotų, kuriems fiziniams asmenims jie priklauso. Ypač neregistruojami slaptažodžiai ir kiti asmens duomenys.
 9. Slapukus, patalpintus
  Svetainės naudotojo galutiniame įrenginyje, taip pat gali naudoti su Svetainės operatoriumi bendradarbiaujantys subjektai, ypač šios įmonės: Google (Google Inc., įsikūrusi JAV), Facebook (Facebook Inc., įsikūrusi JAV), Twitter ( „Twitter Inc.“, įsikūrusi JAV).
 10. Slapukų tvarkymas – kaip praktiškai išreikšti ir atšaukti sutikimą?
  Jei nenorite gauti slapukų, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus. Mes pasiliekame, kad išjungus slapukus, reikalingus autentifikavimo procesams, saugumui, vartotojo pasirinkimų palaikymui, tai gali apsunkinti, o kraštutiniais atvejais neleisti naudotis svetainėmis Norėdami tvarkyti slapukų nustatymus, iš toliau pateikto sąrašo pasirinkite naudojamą interneto naršyklę ir vykdykite instrukcijas: kraštas Internet Explorer Chrome Safari Firefox Opera Mobilieji įrenginiai: Android „Safari“ („iOS“) Windows telefonas Šis politikos šablonas buvo sukurtas nemokamai, informaciniais tikslais, remiantis mūsų žiniomis, pramonės praktika ir teisiniais reglamentais, galiojančiais 2018-08-14. Rekomenduojame patikrinti politikos šabloną prieš naudojant jį svetainėje. Šablonas pagrįstas dažniausiai pasitaikančiomis situacijomis svetainėse, tačiau gali neatspindėti visos ir tikslios jūsų svetainės specifikos. Atidžiai perskaitykite sugeneruotą dokumentą ir, jei reikia, pritaikykite jį savo situacijai arba kreipkitės į teisinę pagalbą. Mes neprisiimame atsakomybės už šio dokumento naudojimo pasekmes, nes tik jūs turite įtakos tam, ar visa jame pateikta informacija yra teisinga. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad privatumo politika, net ir pati geriausia, yra tik vienas iš jūsų susirūpinimo dėl asmens duomenų ir vartotojų privatumo svetainėje elementų.